SAMMENDRAG AV UDIR BRUKERUNDERSØKELSEN NOVEMBER 2018