Planleggingsdager høsten 2019

Det er tre planleggingsdager høsten 2019 hvor barnehagen holder stengt

13. august

9. september

8. november