PLANLEGGINGSDAGER VÅR 2020

Våren 2020 er følgende dager planleggingsdager. 

Fredag 31.januar
Fredag 22.mai

Disse dagene er barnehagen stengt