Årets brukerundersøkelse

Hei alle foreldre!! - Minner dere alle om brukerundersøkelsen. Svarfrist er på søndag. Hjelp oss å gjøre barnehagen bedre! Undersøkelsen er anonym, men gi din avdeling en lyd når du/dere har gjennomført den, så er dere med i trekningen av et påskeegg.