Brukerundersøkelse 2017

Tusen takk til alle som hadde mulighet til å svare på brukerundersøkelsen. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte for å kunne være i utvikling og tilpasse barnehagen og tilbudet vi gir det enkelte barn. Vi er stolt av å kunne presentere en brukertilfredshet på 4,8 - der maks score er 5. Sammendrag fra brukerundersøkelsen finner dere under.