Avdelingene

Strusshamn barnehage er en avdelingsbarnehage med tre avdelinger. En småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 0-3 år, og to store avdelinger med 19 barn hver i alderen 3-6 år. På hver avdeling er det ansatt en pedagogisk leder, og to pedagogiske medarbeidere.

De ulike navnene på avdelingene våre er inspirert fra lokalmiljøet i Strusshamn.  

ANDEDAMMEN (0-3 år) har fått navnet sitt etter andedammen som ligger innerst i viken ved Strusshamn kirke.

MØLLESTUEN (3-6 år) har fått navnet sitt etter kornmøllen som Hans Nielsen Hauge bygget i 1804. Vi kan fortsatt se monument av møllesteinen ved Mølla.

STRANDSTUEN (3-6 år) har fått navnet sitt etter de små husene som ligger ved " havna" i Strusshamn. De blir kalt "Strandstuene".