Årsplan

I følge § 2 "Lov om barnehager" og Rammeplanen for barnehager (2017) skal hver barnehage utarbeide en årsplan.
Denne årsplanen skal legge grunnlag for den pedagogiske virksomheten.
Årsplanen redigeres hvert år. 

årsplan 20202021 pdf web