Vedtekter

Strusshamn barnehage er en foreldreeid barnehage. Det vil si at foreldre/foresatte som har barn i barnehagen, er eier av denne. Vedtektene blir utarbeidet av årsmøtet i samarbeid med barnehagens styret og samarbeidsutvalget i barnehagen.

VEDTEKTER REVIDERT OKTOBER 2019