Samarbeid med Strusshamn skole

Nærmeste nabo er Strusshamn skole. Vi jobber for et tett og godt samarbeid med skolen. En time, en dag i uken har vi mulighet til å disponere gymsalen på skolen. Her får barna utfolde seg både i frilek, og i mer tilrettelagt lek og aktiviteter.
Enkelte perioder på dagen kan vi også bruke uteområdet til skolen, som fotballbanen, og klatrestativer.

Vi blir også invitert av skolen for å se forestillinger som skolebarna på har satt opp.

Vi har og ett tett samarbeid i forhold til overgang barnehage skole, for førskolebarna. For mer informasjon, se årsplan.